יום ה', יא’ בתשרי תשע”ט
דף הבית דבר מנהלת מרחבי כיתות גלריית תמונות חדר מורים יצירת קשר
למידה בחירום
המתן. בטעינה...

תקנון ביה"ס יסודי ה''אלה'' בכפר מנחם מבוסס על "תקנון מחוז דרום" המהווה מסמך מחייב לכלל בתי הספר במחוז. ה"תקנון" כתוב בלשון זכר אולם הוא מכוון לשני המינים. הנחות היסוד לאורם נכתב התקנון התקנון מהווה תנאי בסיסי ליצירת תרבות ואקלים חיובי. התקנון הוא הבניית היחסים המושתתים על כבוד ואמון הדדי תוך הידברות בין כל הגורמים בביה"ס. הבניית מערכת חינוך המושתתת על עקרונות חינוכיים הומאניים, מגבירה את תחושת השייכות של כל באי ביה"ס ומאפשרת לחוות באופן רצוף ערכים חברתיים ולהפנימם תוך התנסות במיומנויות חברתיות. מדיניות אחידה ומוסכמת, המתבצעת ע"י יישום מערכתי מתוכנן וארוך טווח, מאפשרת צמצום משמעותי של אלימות. כיבוד זכויותיהם של כל באי ביה"ס תוך הצבת גבולות ברורים והוקעת התנהגויות הנוגדות את החוקים ופוגעות בזכויותיהם של האחרים, הינו תנאי הכרחי ליצירת תרבות ואקלים בי"ס מיטבי. קהילת ביה"ס הכוללת את הנהלת ביה"ס, עובדי ההוראה, העובדים, ההורים ו"חברת הילדים", חותרים ליצירת אקלים מיטבי ולוקחים אחריות לקיום התקנון ונהלי ביה"ס, לרווחת כלל באי ביה"ס. מטרות המסמך התוויית מדיניות אחידה ליצירת תרבות ואקלים בי"ס המחייב את כלל באי ביה"ס. הגדרה ברורה של התנהגויות המחייבות את כלל המערכת. הבניית תהליכי עבודה משותפים עם כל הגורמים המסייעים ליצירת תרבות ואקלים מיטבי בביה"ס. להלן התקנון בקובץ המצורף: תקנון האלה תשעו.doc