יום ש', ט’ בכסלו תשע”ט
דף הבית דבר מנהלת מרחבי כיתות גלריית תמונות חדר מורים יצירת קשר
למידה בחירום
המתן. בטעינה...

לוח צלצולים תשע"ו ימים א'-ה' יום ו' זמן קריאה 8:00-8:10 8:00-8:10 שעור ראשון 8:10-8:55 8:10-8:45 שעור שני 8:55-9:40 8:45-9:30 אוכל בכתות 9:40-9:50 9:30-9:40 הפסקה 9:50-10:05 9:40-9:55 שעור שלישי 10:05-10:50 9:55-10:40 שעור רביעי 11.35 -10:50 11.25 -10:40 הפסקה 11:35-12:00 11:25-11:30 שעור חמישי 12:00-12:45 11:30-12:15 שעור שישי 12:45-13:30 הפסקה 13:30-13:45 שעור שביעי 13.45 – 14.30