יום ש', טז’ באדר ב' תשע”ט
דף הבית דבר מנהלת מרחבי כיתות גלריית תמונות חדר מורים יצירת קשר.
זרקור על אודות "אחדות ושונות"

החברה בה אנו חיים הינה חברה הטרוגנית המורכבת מיחידים ומקבוצות השוניםאלה מאלה בצורכיהם, באמונותיהם, בהשקפת עולמם, בתרבותם ובזהות הקבוצהאליה הם משתייכים.יחידים וקבוצות אלה המרכיבים את החברה נדרשים לחבור זה לזה ולפעול יחדתוך גיוס הכוחות לצורך השגת מטרותיהם המשותפות.אולם חברה הטרוגנית ורבת גוונים תתקשה לתפקד ביעילות ללא טיפוחה של אחדות הלבבות הנשענת על מתן לגיטימציה לייחודיות האחר.יש לזכור כי בטיפוחה של האחדות אין הכוונה ליצירת אחידות, אלא להתחברות יחד, לשיתוף פעולה וליצירת הסכמות ביחס למטרות המשותפות וביחס לדרכים להשגתן.חברה הטרוגנית המאמינה ב"אחדות מתוך השוני" תחתור לביסוס האחדות תוך הכרה בשוני שבין חבריה, ובד בבד תפעל לאיתור המשותף והמחבר בין השונים.מתן לגיטימציה לקיומם של צרכים, דעות, אמונות, שאיפות, כישורים ומנהגים שונים לצד שמירה על המאחד בין הגוונים השונים עשויים לעודד את הפרט להפנות את משאביו הייחודיים לטובת סביבתו על בסיס המכנה המשותף ביניהם.