יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
דף הבית דבר מנהלת מרחבי כיתות גלריית תמונות חדר מורים יצירת קשר.
קבוצת השווים מספקת לחבריה התנסות בניהול קשרי גומלין המבוססים על שוויון, הדדיות, שיתוף והשתתפות פעילה.

עם הבשלתם של תהליכים חברתיים בקבוצה ובמקביל עם ההתקדמות שחלה ברכישת מיומנויות התקשורת החברתית הולכת ומתבססת קבוצת השווים כמקור לתמיכה ולשיתוף וכמסגרת המאפשרת לכל חבריה השתתפות פעילה.השיתוף וההשתתפות הפעילה של כל חבר בקבוצה באים לידי ביטוי בנטילת תפקיד,בלקיחת חלק בפעילויות שונות ובשיתוף במסרים אישיים.טיפוח היכולת לשתף במסרים אישיים ולהשתתף באופן פעיל בקבוצה ובכיתהתורם להתפתחותם של חברי הקבוצה במגוון היבטים:בהיבט של הבעה אישית: מתן ביטוי לרגשות, לצרכים, לאמונות, למחשבות, לציפיות, לבקשות, להצעות ולמשאלות לב.בהיבט של עולם הידע: חשיפה לידע נרחב ולמגוון דעות ונקודות מבט.בהיבט החברתי-ערכי: מתן הזדמנות לברר ערכים, צרכים ועמדות תוך היכרות עם הזולת, מתן לגיטימציה לשונות, בירור המייחד והמאחד בין החברים ושיפור התקשורת הבין-אישית.