יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
דף הבית דבר מנהלת מרחבי כיתות גלריית תמונות חדר מורים יצירת קשר.

נאמני הספרייה בפעילות הקראה בכיתות א'-ב' גם השנה אנו ממשיכים במסורת של פעילות נאמני הספרייה. נאמני הספרייה הם תלמידים מכתיתות ד'-ה'-ו' שאוהבים לקרוא ואוהבים את הפעילות בספרייה. נאמני הספרייה יוזמים, מקדמים ומפעילים יוזמות שונות בתחום הספרייה בבית הספר כגון, שוק בוק, פעילות מצעד הספרים וכו'. במסגרת הפעילות מקריאים נאמני הספרייה בזוגות בכל יום ראשון בהפסקת האוכל לתלמידי כיתות א'-ב' סיפור. זוגות ההקראה הם קבועים לאורך השנה.

 
 
אתרי מקצועות
חינוך חברתי
הנהגת הורים
אינטרנט בטוח
זהירות בדרכים
עיתון בית ספרי
ספריה
פעילות ספריה תשע"ז  
פעילות ספריה תשע"ח  
יפתח שלנו
שיעורי בחירה
לוז חודשי
למידה שיתופית
תקשוב
שבוע אומנות 70 שנה למדינה
הקשר הרב דורי
ערך החודש
מדעים
ועדת מחשבים
קוד ורובוטיקה
שכבה ה'
ארכיטקט מולטימדיה
למידה בשעת חירום
הפסקות פעילות